მეზობელი სიტყვები
scapulae
/ʹskæpjʊli:/

scapula- pl.