მეზობელი სიტყვები
scapular
ზედსართავი სახელი
/ʹskæpjʊlə(r)/

ანატ., ზოოლ. ბეჭისა, ბეჭის ძვლისა, სკაპულარული [იხ. აგრ. scapula].