მეზობელი სიტყვები
scapulars
არსებითი სახელი
/ʹskæpjʊləz/

pl ორნ. სკაპულარები, ფრინველის მხრებზე მზარდი ბუმბულები.