მეზობელი სიტყვები
scarification
არსებითი სახელი
/͵skærɪfɪʹkeɪʃn/

ბოტ. სკარიფიკაცია (თესლის გარსის / ნაჭუჭის ხელოვნურად გახეხვა ან გაპობა გაღივების დასაჩქარებლად).