მეზობელი სიტყვები
scent scales
არსებითი სახელი
/͵sɛntʹskeɪlz/

pl ენტ. სუნის გამომცემი ქერცლები, ანდროკონიუმები [იხ. აგრ. androconium].