მეზობელი სიტყვები
Schwann cell
არსებითი სახელი
/ʹʃvænsɛl, ʹʃwɒn-/

ციტ. შვანის უჯრედი, ნეიროლემოციტი, ლემოციტი (შვანის გარსის წარმომქმნელი ერთ-ერთი გლიური, ბირთვის შემცველი უჯრედი; აგრ. neurolemmocyte, lemmocyte) [იხ. აგრ. Schwann's sheath].