მეზობელი სიტყვები
sea lilies
არსებითი სახელი
/͵si:ʹlɪlɪz/

pl ზოოლ. ზღვის შროშნები (Crinoidea cls.) [იხ. აგრ. Crinoidea].