მეზობელი სიტყვები
sea robin
არსებითი სახელი
/͵si:ʹrɒbɪn/

იქთ. ზღვის მამალი (Triglidae fam.).