მეზობელი სიტყვები
sebaceous
ზედსართავი სახელი
/sɪʹbeɪʃəs/

ფიზიოლ. ქონისა, ცხიმისა; ქონის / ცხიმის გამომმუშავებელი / გამომყოფი; ცხიმოვანი; sebaceous glands ქონის ჯირკვლები, თებოს ჯირკვლები.