მეზობელი სიტყვები
sebiferous
ზედსართავი სახელი
/sɪʹbɪfərəs/

ფიზიოლ., ბოტ. ცხიმოვანი, ქონის / ცხიმის შემცველი; ცხიმოვანი ნივთიერების გამომყოფი.