self-incompatible
ზედსართავი სახელი
/͵sɛlfɪnkəmʹpætəbl/

ბოტ., ზოოლ. თვითშეუთავსებელი, თვითსტერილური (ითქმის ჰერმაფროდიტული ყვავილების / მცენარეების და ცხოველების შესახებ) [იხ. აგრ. self-sterile].