მეზობელი სიტყვები
serial endosymbiosis theory
არსებითი სახელი
/͵sɪərɪəl͵ɛndəʊsɪmbaɪʹəʊsɪsʹθɪərɪ/

ციტ., ევოლ. სერიული ენდოსიმბიოზის თეორია (თეორია, რომლის მიხედვითაც მიტოქონდრიები, ქლოროპლასტები და ევკარიოტული უჯრედის სხვ. ორგანელები ენდოსიმბიოზური მიკროორგანიზმებისგან არიან წარმოქმნილი; აბრევ. SET) [შდრ. აგრ. symbiogenesis].