მეზობელი სიტყვები
sesamoid
ზედსართავი სახელი
/ʹsɛsəmɔɪd/

ანატ. სესამური (ითქმის მყესში განვითარებული ძვლის შესახებ).