მეზობელი სიტყვები
sessile
ზედსართავი სახელი
/ʹsɛsaɪl, ʹsɛsɪl/

1. ბოტ. მჯდომარე, უყუნწო (ითქმის ყვავილის ან ფოთლის შესახებ);

2. ზოოლ. მჯდომარე, სუბსტრატს მიმაგრებული; უმოძრაო, მოძრაობის უნარს მოკლებული (თავისუფლად მცხოვრებისგან განსხვავებით).