მეზობელი სიტყვები
setaceous
ზედსართავი სახელი
/sɪʹteɪʃəs/

ბოტ., ზოოლ.

1. ჯაგრისებრი;

2. ჯაგრიანი, ბუსუსებიანი.