მეზობელი სიტყვები
setiferous
ზედსართავი სახელი
/sɪʹtɪfərəs/

ბოტ., ზოოლ. ჯაგრიანი, ბუსუსებიანი და ა.შ. [იხ. აგრ. seta].