მეზობელი სიტყვები
setiform
ზედსართავი სახელი
/ʹsi:tɪfɔ:m/

ბოტ., ზოოლ. ჯაგრისებრი, ჯაგრის მსგავსი [იხ. აგრ. seta].