მეზობელი სიტყვები
setiparous
ზედსართავი სახელი
/sɪʹtɪpərəs/

ბოტ., ზოოლ. ჯაგრის, ბუსუსების და ა.შ. წარმომქმნელი [იხ. აგრ. seta].