მეზობელი სიტყვები
setirostral
ზედსართავი სახელი
/͵si:tɪʹrɒstrəl/

ორნ. იშვ. ნისკარტჯაგრიანი, ნისკარტის კიდეებზე ჯაგრის მქონე (ითქმის ზოგიერთი ფრინველის შესახებ).