მეზობელი სიტყვები
small cytoplasmic ribonucleoprotein particles
არსებითი სახელი
/͵smɔ:l͵saɪtəʊ͵plæzmɪk͵raɪbənju:klɪəʹprəʊti:nʹpɑ:tɪklz/

pl მოლ. ბიოლ. რიბონუკლეოპროტეინის მცირე ციტოპლაზმური ნაწილაკები (აბრევ. scRNPs).