მეზობელი სიტყვები
Smirnow's rhododendron
არსებითი სახელი
/͵smɜ:nəʊz͵rəʊdəʹdɛndrən/

ბოტ. სმირნოვის შქერი (Rhododendron smirnowii).