მეზობელი სიტყვები
smooth muscle
არსებითი სახელი
/͵smu:ðʹmʌsl/

ანატ., ჰისტ. გლუვი კუნთი (შინაგანი ორგანოების, სისხლძარღვების და სხვ. კედლის კუნთოვანი ქსოვილი) [შდრ. აგრ. striated muscle].