მეზობელი სიტყვები
snRNAs
/͵ɛsɛnɑ:rɛnʹeɪz/

აბრევ. = small nuclear RNAs.