მეზობელი სიტყვები
sociobiology
არსებითი სახელი
/͵səʊsɪəʊbaɪʹɒlədʒɪ/

სოციობიოლოგია (გენეტიკისა და ევოლუციური ადაპტაციის თვალსაზრისით ცხოველთა ქცევის შემსწავლელი დარგი).