მეზობელი სიტყვები
sodium-calcium exchanger
არსებითი სახელი
/͵səʊdɪəm͵kælsɪəmɪksʹtʃeɪndʒə(r)/

ბიოქ. ნატრიუმ-კალციუმის გამცვლელი (უჯრედიდან კალციუმის იონების გამტანი და მათ ნაცვლად ნატრიუმის იონების შემტანი ტრანსმემბრანული ცილა; აგრ. Na+-Ca2+ exchanger, exchange protein).