მეზობელი სიტყვები
S1 nuclease
არსებითი სახელი
/͵ɛswʌnʹnju:klɪeɪz/

გენ., ბიოტექ. S1 ნუკლეაზა (ენდონუკლეაზა, რომელიც სპეციფიკურად ერთჯაჭვიანი დნმ-ის დეგრადირებას ახდენს).