მეზობელი სიტყვები
spikelet
არსებითი სახელი
/ʹspaɪklət/

ბოტ. თავთუნი, მეორადი / მომცრო თავთავი (რთული თავთავის შემადგენელი ნაწილი; უპირატ. ბალახოვან მარცვლოვნებში) [იხ. აგრ. spike¹].