მეზობელი სიტყვები
spinach
არსებითი სახელი
/ʹspɪnɪtʃ, ʹspɪnɪdʒ/

ბოტ. ბოსტნის ისპანახი (Spinacia oleracea).