მეზობელი სიტყვები
spinal
ზედსართავი სახელი
/ʹspaɪnl/

ანატ. ხერხემლისა; ზურგისა; სპინალური; spinal ganglion = dorsal root ganglion.