მეზობელი სიტყვები
spinal column
არსებითი სახელი
/͵spaɪnlʹkɒləm/

ანატ. ხერხემალი, ხერხემლის სვეტი.