მეზობელი სიტყვები
spinalis
არსებითი სახელი
/͵spaɪʹneɪlɪs/

ანატ. წვეტიანი კუნთი (ხერხემლის გამმართველი კუნთის ნაწილი; აგრ. spinalis muscle).