მეზობელი სიტყვები
spination
არსებითი სახელი
/spaɪʹneɪʃn/

ბოტ., ზოოლ. 1) ეკლიანობა, ეკლების ქონა / არსებობა;

2) ეკლების, ქაცვების და ა.შ. განლაგების წესი / თავისებურება.