მეზობელი სიტყვები
spindle
არსებითი სახელი
/ʹspɪndl/

1. ციტ. თითისტარა (ცილოვანი მიკრომილაკებისგან შემდგარი სტრუქტურა, რომელიც მეიოზისა და მიტოზისას გაყოფის პროცესში მყოფი უჯრედის პოლუსებს შორის წარმოიქმნება);

2. ზოოლ., ბოტ. თითისტარი, თითისტარისებრი ორგანო ან სტრუქტურა.