მეზობელი სიტყვები
stinging cell
არსებითი სახელი
/ʹstɪŋɪŋsɛl/

ზოოლ. მსუსხავი უჯრედი, ნემატოცისტი (მედუზებისა, ზღვის ანემონებისა, მარჯნის პოლიპებისა და სხვ.).