მეზობელი სიტყვები
stink badgers
არსებითი სახელი
/͵stɪŋkʹbædʒəz/

pl მმლ. მყრალი მაჩვები (სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში მობინადრე სკუნსისებრთა ოჯახის წარმომადგენელ ცხოველთა გვარი; Mydaus gen.).