მეზობელი სიტყვები
Stipa
არსებითი სახელი
/ʹstaɪpə/

ბოტ. ვაციწვერა (Stipa gen.).