მეზობელი სიტყვები
stipes
არსებითი სახელი
/ʹstaɪpi:z/

(pl stipites)

1. ფეხს. ღერო (კიბოსნაირთა ღეროვანი თვალისა);

2. ფეხს. სტიპესი, ღერაკი (მწერებისა და ზოგიერთი სხვ. ფეხსახსრიანების პირის აპარატის მეორე მაქსილური სეგმენტი);

3. = stipe.