მეზობელი სიტყვები
stop codon
არსებითი სახელი
/͵stɒpʹkəʊdɒn/

გენ., მოლ. ბიოლ. სტოპ-კოდონი, კოდონი ტერმინატორი (კოდონი, რომელიც რნმ-დან პოლიპეპტიდური ჯაჭვის ტრანსლაციას წყვეტს) [= termination codon].