მეზობელი სიტყვები
sudation
არსებითი სახელი
/su:ʹdeɪʃn, sju:-/

1) ბოტ., ზოოლ. ექსუდაცია, წყლის ან სხვ. სითხის გამოყოფა (ფორებიდან და მისთ.);

2) ფიზიოლ. ოფლის გამოყოფა.