მეზობელი სიტყვები
sudoriferous
ზედსართავი სახელი
/͵su:dəʹrɪfərəs, ͵sju:-/

ფიზიოლ. საოფლე; ოფლის გამომყოფი (ითქმის ჯირკვლის, ფორის და მისთ. შესახებ).