მეზობელი სიტყვები
synovia
არსებითი სახელი
/saɪʹnəʊvɪə, sɪʹ-/

ანატ. სინოვია, სინოვიური სითხე (სასახსრე ჩანთის შიგნითა / სინოვიური გარსის მიერ სეკრეტირებული სითხე, რომელიც სახსარში შემავალ ძვლებს შორის ხახუნს ამცირებს).