systole
არსებითი სახელი
/ʹsɪstəlɪ/

ფიზიოლ. 1) სისტოლა, გულის შეკუმშვა (სისხლის მიმოქცევის უზრუნველყოფის პროცესში) [შდრ. აგრ. diastole];

2) შეკუმშვა (ნებისმიერი ღრუსი ან ღრუ ორგანოსი).