მეზობელი სიტყვები
systrophe
არსებითი სახელი
/ʹsɪstrəʊfi:/

უპირატ. ბოტ. სისტროფი (უჯრედში ქლოროპლასტების ერთად მოგროვება ძლიერი განათების ზემოქმედების შედეგად).