მეზობელი სიტყვები
syzygy
არსებითი სახელი
/ʹsɪzɪdʒɪ/

1. ანატ., ზოოლ. სიზიგია, სხეულის ორგანოების ან ნაწილების შერწყმა;

2. მიკრ. სიზიგია, ინდივიდთა დროებითი შეერთება (გრეგარინებში) [იხ. აგრ. gregarines];

3. გენ. სიზიგია (ქრომოსომების დაწყვილება მეიოზისას).