მეზობელი სიტყვები
T
/ti:/

1. აბრევ. = threonine;

2. აბრევ. = thymine;

3. = twist.