მეზობელი სიტყვები
t
/ti:/

აბრევ. = translocation.