მეზობელი სიტყვები
Tabanidae
არსებითი სახელი
/ʹtæbənɪdi:/

pl ენტ. მაწუხელასებრნი (ორფრთიანთა რიგის სისხლმწოვი მწერების ოჯახი;Tabanidae fam.).