მეზობელი სიტყვები
tabulae
/ʹtæbjʊli:/

tabula- pl.