მეზობელი სიტყვები
tabular
ზედსართავი სახელი
/ʹtæbjʊlə(r)/

ფირფიტოვანი.