მეზობელი სიტყვები
tabulate corals
/ʹtæbjʊlətkɒrəlz/